Vaccinatie hond

Met een vaccinatie wordt een dier gestimuleerd om antistoffen te maken, die beschermen tegen een bepaalde ziekte. Vaccineren is voor alle honden zinvol, ook als u hond geen direct contact heeft met andere honden. Ziektekiemen kunnen ook worden doorgegeven via mensen, de omgeving en via de lucht. Het entschema wordt bepaald door de leeftijd en leefgewoontes van het dier. Wij vaccineren volgens een modern entschema, aangepast aan de individuele eisen van uw hond. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om te titeren. Met titeren kan er bepaald worden of er voldoende bescherming is opgebouwd na een eerdere vaccinatie. Hierbij wordt er bloed afgenomen en worden de afweerstoffen tegen bepaalde ziekteverwekkers gemeten. Boven een bepaalde hoeveelheid antilichaamstoffen is er nog voldoende bescherming en kan de vaccinatie uitgesteld worden. Zo is het mogelijk om uw huisdier te vaccineren op maat. Overigens is het zo dat bij het volgen van het schema dat wordt voorgeschreven door de vaccinfabrikant er de minste kans is op doorbraak wat betreft infectieziektes. De schema's die we hanteren zijn al jarenlang beproefd.

Parvovirus, Besmettelijke leverziekte en Hondenziekte

Parvovirus (CPV), besmettelijke leverziekte (CAV) en hondenziekte (CDV)  worden alle drie veroorzaakt door virussen en geven heftige symptomen. Ze kunnen tot de dood leiden. Sinds er voor deze ziektes gevaccineerd wordt, komen ze gelukkig veel minder voor in de hondenpopulatie in Nederland. Na een goede basisvaccinatie als pup, met een herhaling op 1 jaar leeftijd, is uw hond 3 jaar beschermd. Bij het volgen van het standaardschema is de garantie op voldoende bescherming het hoogste, alhoewel er nooit sprake kan zijn van 100% bescherming.

Titeren 

Naast het 3-jaarlijks vaccineren tegen bovenstaande ziektes, kunt ervoor kiezen om te titeren. Door middel van de vaccicheck® kunnen we meten of er bij uw hond nog voldoende afweer is tegen deze ziektes. Bij voldoende afweer zal besproken worden wanneer het verstandig is om de test te herhalen, dit zal 1 of 3 jaar zijn afhankelijk van de leeftijd van de hond en de hoogte van de titer (hoeveelheid afweerstoffen). Bij onvoldoende afweer moet de hond worden gevaccineerd.

De vaccicheck test wordt 1 maal per week uitgevoerd. Tijdens het consult kijken we de hond eerst uitgebreid na. Er wordt bloed afgenomen voor de test en de leptopirose vaccinatie zal gegeven worden en zonodig ook de vaccinatie tegen kennelhoest, rabies en ziekte van lyme. 

U laat uw vaccinatieboekje bij ons achter zodat wij de testresultaten hierin kunnen noteren. Als de vaccicheck® is uitgevoerd nemen we contact met u op over de uitslag. Als nodig maken we een afspraak voor het geven van de cocktail enting. Gaat uw hond naar het pension, informeer dan wel of het pension een titerbepaling accepteert in plaats van de vaccinatie tegen parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte.

Voor de ziekte van Weil (leptospirose), de besmettelijke hondenhoest (Bordetella bronchiseptica) en Rabiës is titeren niet mogelijk. 

Ziekte van Weil

Nobivac L4

Ziekte van Weil, oftewel leptospirose,geeft verschillende symptomen zoals koorts, gewrichtspijn en moeilijk lopen, sloomheid, misselijkheid, veel drinken en plassen en bloedingen. Leptospirose kan dodelijk zijn. Honden kunnen besmet raken door direct contact of geïnfecteerde urine. De ziekte is overdraagbaar tussen diersoorten en ook naar mensen. Kleine knaagdieren zoals ratten en muizen spelen een rol in de overbrenging. Uitlaatplaatsen, zwemwater en stilstaand water vormen een risico voor infectie, niet alleen door het drinken van water maar ook door het eten van gras. Wij vaccineren met de nieuwste  entstof, die afweer geeft tegen meerdere varianten van de bacterie (die in Nederland voorkomen). Na een basisvaccinatie (2 vaccinaties met 3-4 weken ertussen) geeft een enting 1 jaar bescherming.

Kennelhoest

Kennelhoest is een zeer besmettelijke infectie aan de voorste luchtwegen van de hond. Hoewel de naam dat wel doet vermoeden, wordt kennelhoest niet alleen in kennels opgelopen. De besmetting kan overal plaatsvinden waar honden direct contact hebben. Kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast virussen en bacteriën spelen ook stress, hygiëne en huisvesting een rol. De belangrijkste verwekkers zijn de bacterie Bordetella bronchiseptica en het paraïnfluenza virus. Kennelhoest wordt overgedragen door rechtstreeks contact (snuffelen aan elkaar) of via de lucht.

De vaccinatie gebeurd door middel van een neusdruppel. Hoewel vaccinatie tegen kennelhoest geen 100% bescherming geeft, zal de infectie bij gevaccineerde dieren minder heftig verlopen. Daarnaast zal in de meeste gevallen de infectie voorkomen worden. De kennelhoest vaccinatie wordt aanbevolen voor honden die veel in contact komen met andere dieren. Bijvoorbeeld in pension, training, uitlaatvelden etc. Bovendien eisen de meeste  pensions  een bewijs van vaccinatie tegen kennelhoest voordat de hond wordt toegelaten in het pension.

Ziekte van Lyme

Lyme‐borreliose, beter bekend als de ziekte van Lyme, is de meest voorkomende door teken overgedragen infectie in Europa. In gebieden waar veel teken voorkomen kan vaccinatie tegen de ziekte van Lyme worden overwogen. Vaccins die beschermen tegen Lyme‐borreliose voorkomen de overdracht van de bacterie Borrelia van de teek naar de hond. De basisvaccinatie bestaat uit twee vaccinaties. Daarna is een jaarlijkse herhaling voldoende voor twaalf maanden bescherming. Wij adviseren om uw hond, ook na de lyme vaccinatie, toch tegen teken de behandelen. Vanwege andere, minder voorkomende, ziektes, en ongemak voor het dier.

RabiësLogo _licg

Wilt u uw huisdier meenemen naar het buitenland, dan is een Europees Paspoort, chippen en de vaccinatie tegen rabiës verplicht. De vaccinatie moet minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven worden. Sommige landen stellen nog extra eisen, zorg dat u hiervan op tijd op de hoogte bent. De website van het LICG bevat veel informatie over het reizen met uw huisdier.

 

U kunt u hond tegen meerdere ziektes beschermen door te vaccineren. Het entschema wordt afgestemd op de leeftijd en leefgewoontes van het dier. Wilt u uw huisdier laten vaccineren, of heeft u nog vragen over het vaccineren, neemt u dan contact op.

 

vaccinaties  (2)