Bloeddrukmeting bij de kat

Veel oudere katten hebben een hoge bloeddruk. Dit kan bepaalde gezondheidsproblemen geven. Daarom is het verstandig om de bloeddruk te meten bij oudere katten. Dit kan als onderdeel van een preventieve check up, maar ook naar aanleiding van geconstateerde klachten.

Klachten waarbij een bloeddrukmeting verstandig is:

 • Nierfalen
 • Schildklierproblemen
 • Hartproblemen
 • Plotselinge blindheid of ongelijkheid pupillen
 • Neurologische klachten passend bij een hersenaandoening

Bloeddrukmeting

Bij  katten kijken we met name naar de bovendruk, de onderdruk is van veel minder belang.

Bloeddrukwaardes kat

Normaal

120-160 mm Hg

Licht verhoogd

160-180 mm Hg

Matig verhoogd

180-200 mm Hg

Sterk verhoogd

boven 200 mm Hg 

 

 

bloeddrukmeting kat

 

 

 

 

Onder invloed van stress kan de bloeddruk snel op lopen bij de kat. Daarom zorgen we altijd voor een rustige omgeving en plannen we voldoende tijd om meerdere metingen te kunnen doen (meestal tenminste 3-5). De eerste meting is vaak verhoogd, doordat de kat moet wennen aan de cuff die opgeblazen wordt.

Symptomen hoge bloeddruk

In de meeste gevallen merkt men erg weinig tot niets van een te hoge bloeddruk bij katten. Symptomen die kunnen optreden zijn:

 • Sloom of apatisch, mogelijk veroorzaakt door hoofdpijn
 • Blind worden of slecht zien
 • Ongelijke pupilgrootte
 • Bloeding in het oog
 • Onzekere, wankele gang
 • Neurologische symptomen
 • Symptomen die passen bij een aandoening, die vaak samengaan met een hoge bloeddruk. Zie hiervoor hyperthyreoïdie en nierfalen bij de kat

Gevolgen hoge bloeddruk

Ogen

 • Het netvlies van het oog kan loslaten onder invloed van de te hoge bloeddruk. De pupil van het aangetaste oog is dan groter dan die van het andere oog.
 • Er kan een bloeding optreden in het oog. Dan kan er bloed zichtbaar zijn achter het hoornvlies in de voorste oogkamer.

Hersenen

Door een hoge bloeddruk kan er een hersenbloeding optreden. De kat kan dan een scheve kopstand krijgen, wankel gaan lopen, epileptische aanvallen krijgen of andere neurologische klachten vertonen. Afhankelijk van de ernst kan dit zich geheel of gedeeltelijk herstellen.

Hart

Als de hoge bloeddruk lang bestaat, moet het hart tegen deze hoge bloeddruk blijven pompen, om die reden moet de hartspier harder werken en kan er uiteindelijk een hartspieraandoening ontstaan.

Nieren

Nierfalen geeft aanleiding tot een hoge bloeddruk, maar omgekeerd is het ook zo dat een hoge bloeddruk aanleiding kan geven tot nierfalen.

Behandeling hoge bloeddruk

Alvorens te gaan starten met de behandeling van een hoge bloeddruk is het belangrijk om in beeld te hebbben of er aandoeningen aanwezig zijn, die invloed hebben op de hoge bloeddruk. Het is dan ook verstandig om de schildklierfunctie en nierfunctie te controleren en, als daar aanleiding voor is, ook het hart. 

In alle gevallen zullen we, als er naast de hoge bloeddruk aandoeningen vastgesteld worden, deze ook gaan behandelen. Daarnaast is het goed mogelijk om met medicatie de bloeddruk op een goed niveau te brengen. 

Prognose

De prognose is afhankelijk van eventuele achterliggende oorzaken en het verloop van die aandoening. Opgetreden schade aan ogen of hersenen zal niet altijd herstellen, maar de kwaliteit van leven is in veel gevallen nog goed.