Giardia en tritrichomonas bij de kat

Giardia

Giardia bij de kat wordt veroorzaakt door een flaggellaat. Deze aandoening kan diarree veroorzaken bij onder andere katten, en het wordt ook veel gezien bij honden.

Wat is Giardiasis

Giardia is een protozoaïre aandoening ve6912948227_3a 62db 77d 0_oroorzaakt door een flaggelaat. De parasiet heet een flagellaat door de flagellen (tentakels) die hij heeft. Dit is een parasiet die in de darm leeft. De parasiet produceert cystes, deze worden opgenomen via de mond.

Giardiacystes zijn erg resistent en kunnen langdurig overleven in de omgeving. Er zijn maar 10 cystes nodig voor een infectie waardoor een besmetting gemakkelijk optreedt.

Giardiasis veroorzaakt chronische diarree en bij jonge dieren soms ook een groeiachterstand. De diarree is vaak wat wisselend. In eerste instantie maken de meeste katten geen zieke indruk. Maar als de infectie lang aanwezig is kunnen ze wel degelijk minder goed in hun vacht gaan zitten, wat slomer worden en magerder worden.

Heeft mijn kat altijd symptomen?

Het is zeker niet zo dat iedere kat die giardia bij zich draagt ook daadwerkelijk symptomen laat zien. Er bestaan veel symptoomloze dragers. Dat is ook de reden waarom we in een meerkatten huishouden alle katten tegelijk zullen behandelen. Symptomen komen vaak pas voor de dag bij verminderde weerstand. Dat zijn veelal de jonge dieren, maar ook bij oudere dieren die om wat voor reden dan ook een daling van de weerstand hebben kan giardia tot chronische diarree aanleiding geven.

DiagnostiekGiardia -main

Bij chronische diarree, zeker bij jonge dieren, zal al snel bij onze dierenartsen de verdenking giardia ontstaan. De methode die wij gebruiken is een sneltest die deeltjes DNA van de giardia parasiet aantoont. Deze test is erg betrouwbaar en snel.

 

De behandeling

De behandeling wordt gedaan met metronidazol of fenbendazol. Het advies is om de kat na 3 en na 5 dagen behandeling ook te wassen, maar het wassen van katten is vaak een hele uitdaging. Echter door het poetsgedrag is bij katten herbesmetting mogelijk, door het likken van cysten uit de vacht. Alle dieren in het gezin moeten tegelijk behandeld worden. Het is ook lang niet altijd gegarandeerd dat een eenmalige behandeling effecdtief is. Sommige giardia stammen zijn niet gevoelig voor metronidazol en andere weer niet voor fenbendazol.

Naast de behandeling van het dier is hygiëne van de omgeving erg belangrijk. De omgeving moet goed gereinigd worden en vooral goed gedroogd. Kleedjes en dergelijke kunnen het beste op 60 graden of meer gewassen worden en in de droger of in de felle zon gedroogd worden.

Risico voor de mens

Giardiasis is een zogenaamde zoönose, dat wil zeggen dat de ziekte van dier op mens overdraagbaar is. Dat betekend dat op het moment van vaststellen van de infectie bij uw dieren u ook extra hygiëne zult moeten betrachten na contact met uw kat. Dus na ieder contact goed handen wassen. Mochten er in uw huishouden mensen chronische diarree klachten krijgen dan is het verstandig om uw huisarts in te lichten over de aandoening bij uw kat.

 

TritrichomonasTritrichomonas _foetus _(259_26)_Cultured (2)

Tritrichomoniasis wordt veroorzaakt door tritrichomonas foetus. Dit is een parasiet die met name bij jonge katten tot een chronische diarree aanleiding kan geven.  Ook dit is een flagellaat, maar tritrichomonas vormt in tegenstelling tot giardia geen cystes. Buiten de kat overleeft de parasiet dan ook maar kort.

Besmettingsrisico

Hoe de kat aan de parasiet tritrirchomonas komt is niet geheel duidelijk. Wel is het zo dat de infectie overgebracht wordt van kat op kat door verse ontlasting of direct contact. Besmetting via voer en waterbakjes, of via andere diersoorten is niet aangetoond. Er is in dit geval ook geen risico voor besmetting van kat op mens. Deze infectie komt meestal voor in meer kat huishoudens, kennels en asiels.

Diagnose en Therapie

Een kat met chronische diarree die geen giardia heeft wordt verdacht van tritrichomonas, zeker als de diarree zo heftig wordt dat de kat overal ontlasting verliest. Om tot een diagnose te komen moeten we ontlasting op sturen naar een laboratorium. Daar wordt er een PCR test gedaan om de parasiet aan te tonen. Op het moment dat de infectie aangetoond wordt is het mogelijk om medicijnen voor uw kat(ten) te bestellen. Het enige middel dat werkt is ronidazol. Dit middel is niet geregistreerd voor katten en wordt dan ook alleen gebruikt voor dieren die daadwerkelijk klachten hebben. Het wordt niet preventief gegeven aan andere katten in hetzelfde huishouden.