Ouderdomsziekten bij het konijn

Het gemiddelde konijn kan wel 10-12 jaar worden. De grote rassen en de dwergrassen hebben een kortere levensverwachting. Men spreekt van een senior konijn vanaf een jaar of 7. Bij de dwerg en grote rassen al vanaf 4-5 jaar.

Zorg voor het oudere konijn

Er moet altijd zorg gedragen worden voor een goed vezelrijk dieet, daarnaast moet er water op verschillende wijzen worden aangeboden, zowel in een flesje als in een bakje. Vaccinaties kunnen het beste bijgehouden worden omdat de weerstand minder wordt. Let goed op de vachtverzorging, oudere konijnen kunnen stijf en stram worden waardoor ze minder goed overal bij kunnen. Een van de vervelende gevolgen van verminderde vachtverzorging kan Myiasis zijn. Daarnaast zal het wellicht vaker nodig zijn om de nageltjes te knippen omdat het konijn minder gaat bewegen. Zorg voor een niet te veranderlijke omgeving, konijnen zijn stressgevoelig en waarderen veranderingen niet, zeker als het gezichtsvermogen achteruit gaat. Als u een kooi heeft met verschillende niveaus is het belangrijk om er voor te zorgen dat de loopplanken niet te stijl zijn. Daarnaast is het wel goed om uw konijn actief te houden, beweging is erg belangrijk ook voor de oudere konijnen.

Het is goed om jaarlijks bij de vaccinatie uw konijn goed te laten nakijken en eventuele veranderingen in eet en drinkgewoontes, ontlasting en urine en gedrag met ons te bespreken.

Osteoarthritis/Arthrose

Net als bij vele andere diersoorten is dit ook bij het ouder wordende konijn een veel voorkomende aandoening. Het kan leiden tot verminderde vachtverzorging, kan problemen geven met de darmen en ook met het urineren. Pijn is ook een belangrijk symptoom van deze aandoening.

Pijn is niet makkelijk te herkennen bij het konijn. Signalen kunnen zijn:

  • Verminderde activiteit
  • gewichtsverlies
  • Verandering van stemming (chagrijnig worden)
  • Verminderde eetlust
  • Verandering aan urine en ontlasting.

Arthrose kan niet genezen worden maar wel kan het draaglijk gemaakt worden door gebruik te maken van pijnstilling en van bewegingsadviezen.

Gebitsproblemen

Konijnen die tot de categorie van senioren gaan behoren zonder al eerder last te hebben gehad van gebitsproblemen zullen dat op oudere leeftijd niet gaan krijgen. Wel is het zo dat de konijnen die al langer gebitsproblemen hebben op oudere leeftijd meer hinder hiervan kunnen ondervinden.

Hartaandoeningen

Hartaandoeningen worden steeds meer vastgesteld, door betere diagnostiek en omdat konijnen langer leven als in het verleden. Typische symptomen zijn gewichtverlies en rustiger worden. Andere symptomen als kortademigheid en een dikke met vochtgevulde buik krijgen komen wel voor, maar zijn veel minder uitgesproken als bijvoorbeeld bij honden en katten. Net als bij honden kan met de juiste medicatie voor een goede kwaliteit van leven gezorgd worden. Vaak is het wel nodig om het verloop van de aandoening te monitoren met echo en of röntgen.

Nieraandoeningen

Nieraandoeningen zijn veel voorkomend bij oudere konijnen. Ze zijn het gevolg van bindweefselvorming in de nier (schrompelnieren), een niet ontdekte E. cuniculi infectie of van chronische belasting van de nier door blaasstenen. Een konijn is verdacht van nierfalen bij vermagering, veel drinken, veel plassen, urineverlies en eczeem doordat urine de huid aantast aan de achterhand. Onderzoek van urine en bloed, en beeldvorming door echo of röntgen kunnen helpen bij de diagnose.

Preventief, maar ook om te ondersteunen bij klachten, is het van belang dat het konijn voldoende beweging krijgt. Dat hij beschikt over meerdere drinkmogelijkheden, zowel flesje als bakje. En wat ook helpt om de wateropname te verhogen is om het groenvoer nat aan te bieden. Daarnaast kan medicamenteus ingegrepen worden of met speciale voeding.  

Oogaandoeningen

Staar (cataract) komt veel voor bij konijnen. Dit is bij oudere konijnen veelal ouderdomsstaar. Bij jongere dieren kan het ook ontstaan door E. cuniculi. Van belang is om de omgeving van het konijn niet te drastisch aan te pakken, als alles op zijn vaste plek staat kan een slecht ziend konijn zich over het algemeen prima redden.

Tumoren

Net als bij alle andere diersoorten komen op oudere leeftijd meer gezwellen voor. Afhankelijk van waar ze zitten en wat voor type gezwel het is is een behandeling wel of niet mogelijk.