Het paardenpaspoort

Het paardenpaspoort is een identiteitsbewijs voor paardachtigen (paarden, ponies en ezels) binnen de Europese Unie. In Nederland moet sinds 2007 elk paard een paspoort hebben en gechipt zijn.
Als eigenaar bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Een paard moet ten allen tijde vergezeld zijn van zijn paspoort. Dit paspoort is echter enkel een bewijs van identificatie van het paard en dus geen eigendomsbewijs voor de eigenaar.

Waarom een paardenpaspoort

Bij vermissing en diefstal zorgt een paspoort en chipnummer voor een snellere opsporing en maakt daardoor diefstal een stuk minder aantrekkelijk. Daarnaast is er in het paspoort ruimte voor het optekenen van toegediende medicijnen en keuze van de eigenaar tot al dan niet vleesproducerend dier. Paarden vallen onder de wet als voedselproducerende dieren, dit betekent dat paarden geslacht kunnen worden en zo in de humane voedselketen terecht komen. Om de voedselveiligheid te beschermen zijn we als dierenarts en eigenaar verplicht om de gebruikte medicijnen goed te registeren in het paspoort. Aangezien er voor paardachtigen in Nederland weinig medicijnen geregistreerd zijn, is het soms lastig om paarden te behandelen met alleen geregistreerde middelen. Dit zorgt voor veel administratie, misverstanden en mogelijk gezondheidsrisico’s. Om een paard beter te kunnen behandelen kan gekozen worden om de verklaring “niet bestemd voor de slacht” te tekenen.

Het aanvragen van een paardenpaspoort

Het aanvragen van een paspoort is heel eenvoudig. Op www.nl-paardenpaspoort.nl vindt u een lijst van paspoortuitgevende instanties. Paspoorten van geregistreerde paarden en pony’s moeten altijd aangevraagd worden bij de organisatie die het stamboek van dat ras bijhoudt. Paspoorten voor niet geregistreerde paarden worden meestal aangevraagd bij de KNHS. Voor het plaatsen van de chip en het opmaken van het aanvraagformulier kunt u terecht bij de desbetreffende instantie of bij uw dierenarts.

Wat als ik mijn paspoort kwijt ben

Indien het paspoort verloren is gegaan, moet u door uw dierenarts de chip opnieuw laten aflezen en naast een nieuw aanvraagformulier een extra vragenformulier van de paspoortuitgevende instantie invullen. Met deze formulieren kan u dan een duplicaat van uw paspoort aanvragen.

Wat als het paard van eigenaar verandert

U krijgt het paspoort van het nieuw aangekochte paard mee bij de aankoop van het paard. Koop nooit een paard zonder paspoort! Afhankelijk van bij welke paspoortuitgevende instantie uw paard staat ingeschreven, is de procedure per stamboek of instantie verschillend. Meestal komt het erop neer dat u het paspoort samen met de nieuwe gegevens opstuurt naar de desbetreffende instantie en die brengen dan alles in orde voor u.

Strengere handhaving van de regels

In het voorjaar van 2013 is er in het nieuws veel ophef geweest rond het “paardenvleesschandaal”. Uit onderzoek bleek dat paardenvlees in grote hoeveelheden werd verkocht als rundvlees. Ook werden er in dit paardenvlees restanten van medicijnen aangetoond die niet in voedsel dat door mensen geconsumeerd wordt thuishoren. Naar aanleiding van dit schandaal zal de overheid de komende jaren strenger gaan controleren op de naleving van de bovenstaande wetgeving omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen en de registratie hiervan in het paspoort. Hierbij bezoeken zij onder andere dierenartsenpraktijken en eigenaren van paarden en pony’s.

Wilt u uw paard niet uitsluiten voor humane consumptie (dus als het nog mag worden geslacht) dan moet u rekening houden met de volgende regels:

 • Het paspoort moet altijd aanwezig zijn en controle van het paspoort moet plaatsvinden.
 • De dierenarts moet vóór iedere toediening van medicijnen het paardenpaspoort inzien.
 • Een aantal medicijnen mogen niet gebruikt worden bij dieren die nog geslacht mogen worden.
 • Een medicijnen-logboekformulier met daarop de tijd dat het medicijn in het vlees aanwezig is moet worden bijgehouden.
 • De dierenarts moet sommige medicijnen (ook diverse oogzalfjes!) expliciet in het paspoort noteren in Hoofdstuk IX deel III (6 maanden wachttijd).
 • Uw paard kan, na inachtneming van de “wachttijden” van de gebruikte medicatie geslacht worden en het vlees kan geconsumeerd worden.
 • Bij de slacht van het paard moet het paspoort, vergezeld van alle logboekformulieren aan het slachthuis worden overhandigd.

Als u actief kiest om uw paard “uit te sluiten voor humane consumptie” (het paard mag NIET meer geslacht worden):

 • Tekenen u en uw dierenarts in het paspoort (Hoofdstuk IX, deel II) aan dat uw paard niet bestemd is voor humane consumptie.
 • Het paspoort moet altijd aanwezig zijn en controle van paspoort moet plaatsvinden.
 • De dierenarts moet vóór iedere toediening van medicijnen het paardenpaspoort inzien.
 • Is er een groter scala aan medicijnen die toegediend mogen worden aan uw paard.
 • Hoeft er géén medicijnen-logboekformulier ingevuld, getekend en bewaard te worden.
 • Moeten alleen alle vaccinaties nog in het paspoort genoteerd te worden.
 • Kan het vlees van uw paard nóóit meer geconsumeerd worden.

De wetgever gaat strenger controleren op bovenstaande regels. Dit heeft tot gevolg dat u en uw dierenarts véél meer verplichtingen dienen te vervullen. Indien u ervoor kiest om uw paard te registeren als “niet bestemd voor humane consumptie” zullen de administratieve verplichtingen lager zijn en heeft de dierenarts meer mogelijkheden om uw paard goed te behandelen. Uiteraard heeft het paard aan het einde van zijn leven géén waarde meer als slachtdier.