Nieuwe Algemene voorwaarden

De voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde zijn gewijzigd. Wij hanteren de voorwaarden zoals deze door de KNMvD zijn opgesteld.

 

U kunt ze hier nalezen