Heusden & Altena

Vaccinatie hond

Met een vaccinatie wordt een dier gestimuleerd om antistoffen te maken, die beschermen tegen een bepaalde ziekte. Vaccineren is voor alle honden zinvol, ook als u hond geen direct contact heeft met andere honden. Ziektekiemen kunnen ook worden doorgegeven via mensen, de omgeving en via de lucht. Het entschema wordt bepaald door de leeftijd en leefgewoontes van het dier. Wij vaccineren volgens een modern entschema, aangepast aan de individuele eisen van uw hond. De schema’s die we hanteren zijn al jarenlang beproefd.Daarnaast bieden we de mogelijkheid om te titeren.

 

Parvovirus, Besmettelijke leverziekte en Hondenziekte

Parvovirus (CPV), besmettelijke leverziekte (CAV) en hondenziekte (CDV)  worden alle drie veroorzaakt door virussen en geven heftige symptomen. Ze kunnen tot de dood leiden. Sinds er voor deze ziektes gevaccineerd wordt, komen ze gelukkig veel minder voor in de hondenpopulatie in Nederland. Na een goede basisvaccinatie als pup, met een herhaling op 1 jaar leeftijd, is uw hond 3 jaar beschermd. Bij het volgen van het standaardschema is de garantie op voldoende bescherming het hoogste, alhoewel er nooit sprake kan zijn van 100% bescherming.

Titeren

Naast het 3-jaarlijks vaccineren tegen bovenstaande ziektes, kunt ervoor kiezen om te titeren. Door middel van de RapidSTATUS™ TiterTest™ Canine kunnen we meten of er bij uw hond nog voldoende afweer is tegen deze ziektes. Bij voldoende afweer zal besproken worden wanneer het verstandig is om de test te herhalen, dit zal 1 of 3 jaar zijn afhankelijk van de leeftijd van de hond. Bij onvoldoende afweer moet de hond worden gevaccineerd.

Tijdens het consult kijken we de hond eerst uitgebreid na. Er wordt bloed afgenomen voor de test en na ongeveer 15 minuten hebben we een uitslag. Dan kunnen we uw hond vaccineren, afhankelijk van de uitslag enkel tegen Leptospirose, of in combinatie met Parvo of de cocktail Parvo, Hondenziekte en besmettelijke leverziekte. En zetten we de uitslag van de test en de vaccinaties in het paspoort. Gaat uw hond naar het pension, informeer dan wel of het pension een titerbepaling accepteert in plaats van de vaccinatie tegen parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte.

Voor de ziekte van Weil (leptospirose), de besmettelijke hondenhoest (Bordetella bronchiseptica) en Rabiës is titeren niet mogelijk.

Leptospirose

Ziekte van Weil, oftewel leptospirose, geeft verschillende symptomen zoals koorts, gewrichtspijn en moeilijk lopen, sloomheid, misselijkheid, veel drinken en plassen en bloedingen. Leptospirose kan dodelijk zijn. Honden kunnen besmet raken door direct contact of geïnfecteerde urine. De ziekte is overdraagbaar tussen diersoorten en ook naar mensen.

Kleine knaagdieren zoals ratten en muizen spelen een rol in de overbrenging. Uitlaatplaatsen, zwemwater en stilstaand water vormen een risico voor infectie, niet alleen door het drinken van water maar ook door het eten van gras. Wij vaccineren met de nieuwste  entstof, die afweer geeft tegen meerdere varianten van de bacterie (die in Nederland voorkomen). Na een basisvaccinatie (2 vaccinaties met 3-4 weken ertussen) geeft een enting 1 jaar bescherming.

Kennelhoest

Kennelhoest is een zeer besmettelijke infectie aan de voorste luchtwegen van de hond. Hoewel de naam dat wel doet vermoeden, wordt kennelhoest niet alleen in kennels opgelopen. De besmetting kan overal plaatsvinden waar honden direct contact hebben. Kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast virussen en bacteriën spelen ook stress, hygiëne en huisvesting een rol. De belangrijkste verwekkers zijn de bacterie Bordetella bronchiseptica en het paraïnfluenza virus. Kennelhoest wordt overgedragen door rechtstreeks contact (snuffelen aan elkaar) of via de lucht.

De vaccinatie gebeurd door middel van een neusdruppel. Hoewel vaccinatie tegen kennelhoest geen 100% bescherming geeft, zal de infectie bij gevaccineerde dieren minder heftig verlopen. Daarnaast zal in de meeste gevallen de infectie voorkomen worden. De kennelhoest vaccinatie wordt aanbevolen voor honden die veel in contact komen met andere dieren. Bijvoorbeeld in pension, training, uitlaatvelden etc. Bovendien eisen de meeste  pensions  een bewijs van vaccinatie tegen kennelhoest voordat de hond wordt toegelaten in het pension.

 

Rabiës

Wilt u uw huisdier meenemen naar het buitenland, dan is een Europees Paspoort, chippen en de vaccinatie tegen rabiës verplicht. De vaccinatie moet minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven worden. Sommige landen stellen nog extra eisen, zorg dat u hiervan op tijd op de hoogte bent. De website van het LICG bevat veel informatie over het reizen met uw huisdier.

U kunt u hond tegen meerdere ziektes beschermen door te vaccineren. Het entschema wordt afgestemd op de leeftijd en leefgewoontes van het dier. Wilt u uw huisdier laten vaccineren, of heeft u nog vragen over het vaccineren, neemt u dan contact op.